กู้เงินทำธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

กู้เงินทำธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ที่คุณต้องจ่ายเมื่อขอสินเชื่อสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์

กู้เงินทำธุรกิจ เชื่อว่าหลายๆ คนที่ทำธุรกิจ นั้นไม่มากก็น้อยจะต้องมีการขอสินเชื่อ เพื่อลงทุน หรือต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนการกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกันเป็นแน่ ในการขอสินเชื่อแต่ละครั้ง ไม่ใช่ว่าคุณจะได้กู้เปล่าๆ หรือธนาคารจะดำเนินการให้เฉยๆ นะครับ เพราะว่ากระบวนการขอสินเชื่อนั้น มักจะมีค่าธรรมเนียมให้คุณต้องรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

สินเชื่อธุรกิจมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ที่คุณต้องจ่ายเมื่อขอสินเชื่อ

  1. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เป็นค่าธรรมเนียมที่ธนาคารจะเรียกเก็บ ทุกครั้งที่มีการยื่นขอสินเชื่อ (ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทใด) ค่าธรรมเนียมนี้โดยปกติแล้วมักจะมีการเรียกเก็บในอัตราที่ต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ จะต้องรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการนี้
  2. ค่าอาการแสตมป์ หมายถึงค่าภาษีที่มีการเรียกเก็บตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดว่าเอกสาร 28 แบบที่กำหนดไว้จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ และเอกสารการกู้ยืมเงินทำธุรกิจ หรือการขอสินเชื่อนั้นจัดเป็นหนึ่งในเอกสาร 28 ชนิดที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่คุณ(ผู้กู้) จะต้องรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
  3. ค่าธรรมเนียมในการใช้หนี้ครบก่อนกำหนด ไม่น่าเชื่อว่าค่าธรรมเนียมนี้ก็มีด้วย โดยกล่าวคือหากคุณกู้เงินไปแล้ว กำหนดใช้คืนภายใน 3 ปี แต่เผอิญมีเงินก้อน เลยอยากจะโปะให้หมดก่อนครบกำหนด 3 ปี แบบนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ เพราะว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินมีรายได้คือดอกเบี้ยการผ่อนชำระ เมื่อคุณใช้เงินคืนก่อนกำหนด ก็จะทำให้ธนาคารเสียรายได้ตรงนี้ไป เลยมีการคิดค่าธรรมเนียมมาทดแทนรายได้ตรงนี้ โดยมากอยู่ที่ร้อยละ 3 ของเงินต้นที่เหลือทั้งหมด

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์