ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต คืออะไร มีอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต คืออะไร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตแบบไหน ประเภทใดก็คงจะหนีไม่พ้นกับการต้องรับภาระเรื่องค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะบัตรเครดิตของลูกค้ากลุ่มล่าง ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ มากกว่าบัตรเครดิตลูกค้ากลุ่มกลาง – บน ทั้งนี้เพราะว่าจะได้นำเอาค่าธรรมเนียมเหล่านั้นไปเฉลี่ยจ่ายกับการบริการต่างๆ นั่นเอง

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า “ค่าธรรมเนียม” คืออะไร สำหรับค่าธรรมเนียมนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง เช่น การทำบัตรเครดิต การใช้งานบัตรเครดิต เป็นต้น เพื่อนำเอารายจ่ายส่วนนั้นไปแลกกับการบริการที่ลูกค้าจะได้รับนั่นเอง ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้มันก็แล้วแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเรียกเก็บเท่าใด เพราะมันไม่เท่ากันในแต่ละธนาคารครับ

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ธนาคารอาจจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลยหากลูกค้าทำตาเมเงื่อนไขบางอย่าง ของทางธนาคาร หรือสมัครใช้บริการบางประเภท อาทิ พวกบัตรเครดิตแบบพรีเมียม โกลด์ แพลตินั่มอะไรต่างๆ มักจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว นอกจากนั้นบางครั้งธนาคารก็มักจะทำการตลาด ด้วยการยกเลิกค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตอยู่เนืองๆ ครับ

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ที่นิยมเก็บกัน จะมีดังต่อไปนี้

– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บเมื่อคุณได้รับการอนุมัติให้ใช้งานบัตรเครดิตในครั้งแรก

– ค่าธรรมเนียมรายปี เป็นค่าใช้จ่ายที่จะมีการเรียกเก็บ เพื่อบำรุงบัตรเป็นรายปี

– ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดออกมาจากบัตรเครดิต

– ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหนี้ ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดที่ต่างประเทศ เป็นต้น

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์