สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย วิธีเตรียมเอกสารให้อนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย วิธีเตรียมเอกสารให้อนุมัติง่ายสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย ในการสมัครบัตรเครดิตนั้น จะต้องมีขั้นตอนมากมาย ทั้งขั้นตอนการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร การพิจารณา ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วอาจจะกินเวลาพอสมควรเลยทีเดียว กว่าจะมีการอนุมัติให้ผ่านและใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตที่คุณทำการยื่นสมัครไป สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้นเอง โดยการใช้วิธีดังต่อไปนี้

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย วิธีเตรียมเอกสารให้อนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย เอกสารทุกประเภทนั้น จะต้องทำสำเนาและเซ็นชื่อกำกับด้วยลายเซ็นแบบเดียวกัน เพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารนั้น มีความถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงทุกประการ สำหรับการเซ็นชื่อบนสำเนาเอกสารให้ปลอดภัยนั้น จะมีหลักดังนี้

– ควรทำการเขียนกำกับระบุไปในเอกสารด้วย ว่า “ใช้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต….ของธนาคาร…..เท่านั้น” เพื่อป้องกันการนำเอาเอกสารของคุณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

– เขียนวันที่กำกับเอกสารเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่มีการสำเนาล่าสุด

– หลีกเลี่ยงการใช้ดินสอในการเขียนกำกับลงบนเอกสาร ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่ควรใช้สีดำ เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่แยกระหว่างข้อมูลในเอกสาร กับส่วนที่เขียนกำกับลงไปได้ยากขึ้น

– การเซ็นชื่อให้เซ็นทับลงบนส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญ (แต่ไม่ควรทับจนมองไม่เห็นรายละเอียดของเอกสาร) เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีนำเอาเอกสารของคุณไปใช้

– เซ็นลายเซ็นให้เหมือนกันครบทุกแผ่น

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์