สมัครบัตรเครดิต l บัตรเครดิตออนไลน์

เอกสารสมัครบัตรเครดิต อาชีพอิสระ มีเอกสารอะไรบ้าง

อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ นั้นสามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีรายได้ประจำ บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้มีอาชีพอิสระ นั่นคือบัตรเครดิตแบบที่ใช้เงินฝากในการค้ำประกันนั่นเอง ทั้งนี้เพราะว่าบัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันนั้นสมัครได้ง่ายมีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเหมือนบัตรเครดิตธรรมดา แต่จะต้องใช้เงินฝากในการค้ำประกันวงเงิน (สถาบันการเงิน และธนาคารมักจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 50,000 บาท) การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญ
– เอกสารยืนยันรายได้ หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
– สำเนาบัญชีเงินฝากของกิจการ (ที่ใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินจากลูกค้า) แบบกระแสรายวัน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ ซึ่งบัตรเครดิตที่ทำนั้นจะเป็นบัตรที่ต้องใช้เงินฝากค้ำประกันวงเงิน เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ธนาคารจะเรียกดูหรือไม่ และที่สำคัญที่สุด การใช้เอกสารต่างๆ ให้ปลอดภัย ควรลงลายมือชื่อกำกับ สำเนาถูกต้อง จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี นำเอาเอกสารของคุณไปใช้สร้างความเสียหายได้

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เคล็ดลับในการเลือกบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี การเลือกบัตรเครดิตในสมัยนี้ อาจจะทำให้เกิดความสับสนอยู่บ้าง เพราะปัจจุบันมีบัตรเครดิตหลากยี่ห้อ หลายประเภทให้เลือกใช้งานกันจนบางครั้ง ผู้บริโภคอย่างเราๆ นั้นก็เปรียบเทียบข้อมูล หรือดูรายละเอียดกันไม่ไหว ดังนั้นสำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกบัตรเครคิต สมัครบัตรเครดิตอะไรดี โดยการเน้นที่การใช้งานให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบัตรเครดิต ที่ให้ประโยชน์กับคุณมากที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เคล็ดลับในการเลือกบัตรเครดิต

1. เลือกบัตรเครดิตตามลักษณะการใช้งานจริงของคุณ หรือบัตรเครดิต ที่ตรงกับการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด

2. อย่าลืมนึกถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรด้วย เพราะสิทธิประโยชน์กับการใช้บัตรเครดิตเป็นของคู่กัน โดยทั่วไปแล้ว สิทธิเหล่านั้นมักจะอิงกับการใช้งานด้วย

3. เลือกบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุด เพราะเมื่อคุณไม่สามารถชำระคืนเต็มจำนวนได้ เวลาจ่ายขั้นต่ำ จะได้ไม่เป็นภาระทางการเงินมาก เพราะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนั้นหากเป็นได้ ควรเลือกสมัครบัตรเครดิตที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมรายปี จะช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณได้ แม้จะไม่มากนักก็ตาม

4. เลือกบัตรเครดิต ที่มีช่องทางการชำระคืนหลากหลาย เพราะจะทำให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่อคิวที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น จะทำให้เกิดความสะดวกในการจ่ายคืน และไม่พลาดเรื่องสำคัญของคุณ

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิต เป็นบริการบัตรอีเล็กทรอนิกส์ที่มีการพยายามนำเอามาใช้แทนระบบการจ่ายซื้อสินค้า-บริการด้วยเงินสด ตลอดจนการใช้ทำธุรกรรมด้านต่างๆ แทนเงินสด เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถให้ทั้งความสะดวกสบาย และให้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่าการใช้เงินสด

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิตทั่วไป ที่มีการกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งกำหนดแนวทางโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท จากแหล่งรายได้ต่างๆ

– คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต จะต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร เต็มวงเงินกับที่อนุมัติ ในกรณีเป็นบัตรเครดิต ที่ใช้เงินฝากค้ำประกัน

– คุณสมบัติผู้สมัครมีเงินฝากประจำกับธนาคาร โดยจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลาฝากไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

– ในกรณีเป็นเงินฝากแบบออมทรัพย์ หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การสมัครบัตรเครดิตสําหรับอาชีพอิสระ (Freelance)

การสมัครบัตรเครดิต สำหรับคนทำงานอิสระ (Freelance)

Freelance หรือผู้รับงานอิสระ เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ปัจจุบันมีคนนิยมทำกันมาก เพราะว่าเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลาสูง สามารถบริหารจัดการเวลาเองได้ไม่ต้องยึดติดกับเวลาขององค์กรหรือหน่วยงาน แบบการทำงานประจำ อาชีพฟรีแลนซ์ยังเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีอีกด้วย หากว่าเรามีฝีมือจริงๆ เพราะจะมีงานเข้ามาจนรับกันไม่ไหวเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การทำอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน ดังนั้นอาชีพนี้จึงสมัครบัตรเครดิตได้ยากมาก หรือไม่ได้เลย เพราะธนาคารจะมองว่าเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ มากกว่าผู้ทำอาชีพเป็นหลักแหล่ง มีรายได้แน่นอนเป็นเงินเดือน ดังนั้นการสมัครบัตรเครดิตทั่วไปนี่คงไม่ได้แน่นอน แต่ฟรีแลนซ์ สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตประเภทใช้เงินฝากค้ำประกันได้ครับ ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเตรียมเอกสาร ในการยื่นสมัครได้เลยดังนี้

เตรียมเอกสารการสมัครบัตรเครดิตสําหรับอาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารหลักที่ต้องใช้ในทุกประเภทของการทำธุรกรรม รวมถึงการทำบัตรเครดิตด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่มีบัตรดังกล่าว จะใช้เป็นสำเนาหนังสือเดินทางหรือ Passport แทน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ใช้ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของร้าน หรือมีการตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนขึ้นมาเพื่อรับงานจากผู้จ้าง

– เอกสาร Statement ย้อนหลังประมาณ 6 เดือนขึ้นไป สามารถขอได้ที่ธนาคารซึ่งคุณเปิดบัญชีเงินฝากอยู่ (บัญชีที่ใช้ในการรับเงินค่าจ้าง)

– สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นโดยต้องเป็นเอกสาร ที่มีการคัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี ใช้ในกรณีที่เป็นกิจการที่เป็นการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

– เอกสาร Statement ของกิจการที่มีการจุดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป ใช้ในกรณีที่มีการทำธุรกิจ หรือรับงานโดยการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

– สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เป็นเอกสารที่มีการคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หรือหนังสือขอจัดตั้งคณะบุคคล ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วน

– เอกสาร Statement ของห้างหุ้นส่วน ที่ใช้ในการรับเงิน ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

– เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งแสดงถึงข้อมูลรายได้ในปีล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

เมื่อเอกสารครบแล้ว ให้ทำการยื่นธนาคาร ที่มีการให้บริการบัตรเครดิตประเภทเอาเงินฝากค้ำประกัน บางธนาคารจะให้เปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารนั้นๆ ไปด้วยเลย และการอนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประวัติผู้ยื่นขอ รายได้ เป็นต้น การอนุมัติวงเงินของบัตรเครดิตแบบนี้ มักจะอนุมัติมากกว่าวงเงินประมาณ 95-100% คือ ถ้าคุณมีเงินฝากค้ำประกันที่ 50,000 บาท จะได้รับอนุมัติวงเงินที่ 47,500 – 50,000 บาท

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์