สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์

โปรโมชั่นวันเกิด 2018 ร้านอาหาร เอกสิทธิ์พิเศษ คะแนนสะสมมากถึง 7 เท่า

โปรโมชั่นวันเกิด 2018 ร้านอาหาร เอกสิทธิ์พิเศษ คะแนนสะสมมากถึง 7 เท่า
★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ สะสมคะแนนแลกของรางวัล โปรโมชั่นวันเกิด 2018 ร้านอาหาร รับแต้มสะสม 7 เท่า
คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท


★★★★★ โปรโมชั่นวันเกิด 2018 ร้านอาหาร เอกสิทธิ์พิเศษ คะแนนสะสมมากถึง 7 เท่า ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ สะสมคะแนนแลกของรางวัล โปรโมชั่นวันเกิด 2018 ร้านอาหาร รับแต้มสะสม 7 เท่า

สมัครบัตรเครดิต

 

 

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000

บัตรเครดิต เป็นบริการบัตรอีเล็กทรอนิกส์ที่มีการพยายามนำเอามาใช้แทนระบบการจ่ายซื้อสินค้า-บริการด้วยเงินสด ตลอดจนการใช้ทำธุรกรรมด้านต่างๆ แทนเงินสด เพราะบัตรเครดิตนั้นสามารถให้ทั้งความสะดวกสบาย และให้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่าการใช้เงินสด

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิตทั่วไป ที่มีการกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งกำหนดแนวทางโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท จากแหล่งรายได้ต่างๆ

– คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต จะต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร เต็มวงเงินกับที่อนุมัติ ในกรณีเป็นบัตรเครดิต ที่ใช้เงินฝากค้ำประกัน

– คุณสมบัติผู้สมัครมีเงินฝากประจำกับธนาคาร โดยจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลาฝากไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

– ในกรณีเป็นเงินฝากแบบออมทรัพย์ หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์