สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ 2018 สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

★★★★★ สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ 2018 สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ★★★★★

สินเชื่ออเนกประสงค์ Citi Personal Loan

รายละเอียด

 

กู้เงินทำธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายๆ คนที่ทำธุรกิจ นั้นไม่มากก็น้อยจะต้องมีการขอสินเชื่อ เพื่อลงทุน หรือต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนการกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกันเป็นแน่ ในการขอสินเชื่อแต่ละครั้ง ไม่ใช่ว่าคุณจะได้กู้เปล่าๆ หรือธนาคารจะดำเนินการให้เฉยๆ นะครับ เพราะว่ากระบวนการขอสินเชื่อนั้น มักจะมีค่าธรรมเนียมให้คุณต้องรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

สินเชื่อธุรกิจมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ที่คุณต้องจ่ายเมื่อขอสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

เป็นค่าธรรมเนียมที่ธนาคารจะเรียกเก็บ ทุกครั้งที่มีการยื่นขอสินเชื่อ (ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทใด) ค่าธรรมเนียมนี้โดยปกติแล้วมักจะมีการเรียกเก็บในอัตราที่ต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ จะต้องรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการนี้

ค่าอาการแสตมป์

หมายถึงค่าภาษีที่มีการเรียกเก็บตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดว่าเอกสาร 28 แบบที่กำหนดไว้จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ และเอกสารการกู้ยืมเงินทำธุรกิจ หรือการขอสินเชื่อนั้นจัดเป็นหนึ่งในเอกสาร 28 ชนิดที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่คุณ(ผู้กู้) จะต้องรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

ค่าธรรมเนียมในการใช้หนี้ครบก่อนกำหนด

ไม่น่าเชื่อว่าค่าธรรมเนียมนี้ก็มีด้วย โดยกล่าวคือหากคุณกู้เงินไปแล้ว กำหนดใช้คืนภายใน 3 ปี แต่เผอิญมีเงินก้อน เลยอยากจะโปะให้หมดก่อนครบกำหนด 3 ปี แบบนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ เพราะว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินมีรายได้คือดอกเบี้ยการผ่อนชำระ เมื่อคุณใช้เงินคืนก่อนกำหนด ก็จะทำให้ธนาคารเสียรายได้ตรงนี้ไป เลยมีการคิดค่าธรรมเนียมมาทดแทนรายได้ตรงนี้ โดยมากอยู่ที่ร้อยละ 3 ของเงินต้นที่เหลือทั้งหมด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด กดตู้ไหนได้บ้าง ?

★★★★★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด กดตู้ไหนได้บ้าง ? ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ ช้อปปิ้งที่แม็คโคร กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

เอกสารสมัครบัตรเครดิต อาชีพอิสระ มีเอกสารอะไรบ้าง

อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ นั้นสามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีรายได้ประจำ บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้มีอาชีพอิสระ นั่นคือบัตรเครดิตแบบที่ใช้เงินฝากในการค้ำประกันนั่นเอง ทั้งนี้เพราะว่าบัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันนั้นสมัครได้ง่ายมีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเหมือนบัตรเครดิตธรรมดา แต่จะต้องใช้เงินฝากในการค้ำประกันวงเงิน (สถาบันการเงิน และธนาคารมักจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 50,000 บาท) การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญ
– เอกสารยืนยันรายได้ หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
– สำเนาบัญชีเงินฝากของกิจการ (ที่ใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินจากลูกค้า) แบบกระแสรายวัน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ ซึ่งบัตรเครดิตที่ทำนั้นจะเป็นบัตรที่ต้องใช้เงินฝากค้ำประกันวงเงิน เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ธนาคารจะเรียกดูหรือไม่ และที่สำคัญที่สุด การใช้เอกสารต่างๆ ให้ปลอดภัย ควรลงลายมือชื่อกำกับ สำเนาถูกต้อง จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี นำเอาเอกสารของคุณไปใช้สร้างความเสียหายได้

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ กดตู้ไหนได้บ้าง ?

★★★★★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ กดตู้ไหนได้บ้าง ? ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ เอกสิทธิ์พิเศษ ขึ้นเครื่องบิน กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เคล็ดลับในการเลือกบัตรเครดิต

การเลือกบัตรเครดิตในสมัยนี้ อาจจะทำให้เกิดความสับสนอยู่บ้าง เพราะปัจจุบันมีบัตรเครดิตหลากยี่ห้อ หลายประเภทให้เลือกใช้งานกันจนบางครั้ง ผู้บริโภคอย่างเราๆ นั้นก็เปรียบเทียบข้อมูล หรือดูรายละเอียดกันไม่ไหว

ดังนั้นสำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกบัตรเครคิต สมัครบัตรเครดิตอะไรดี โดยการเน้นที่การใช้งานให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบัตรเครดิต ที่ให้ประโยชน์กับคุณมากที่สุด

1. เลือกบัตรเครดิตตามลักษณะการใช้งานจริงของคุณ หรือบัตรเครดิต ที่ตรงกับการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด

2. อย่าลืมนึกถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรด้วย เพราะสิทธิประโยชน์กับการใช้บัตรเครดิตเป็นของคู่กัน โดยทั่วไปแล้ว สิทธิเหล่านั้นมักจะอิงกับการใช้งานด้วย

3. เลือกบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุด เพราะเมื่อคุณไม่สามารถชำระคืนเต็มจำนวนได้ เวลาจ่ายขั้นต่ำ จะได้ไม่เป็นภาระทางการเงินมาก เพราะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนั้นหากเป็นได้ ควรเลือกสมัครบัตรเครดิตที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมรายปี จะช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณได้ แม้จะไม่มากนักก็ตาม

4. เลือกบัตรเครดิต ที่มีช่องทางการชำระคืนหลากหลาย เพราะจะทำให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่อคิวที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น จะทำให้เกิดความสะดวกในการจ่ายคืน และไม่พลาดเรื่องสำคัญของคุณ

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ เพรสทีจ กดตู้ไหนได้บ้าง ?

★★★★★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ เพรสทีจ กดตู้ไหนได้บ้าง ? ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ เพรสทีจ

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ เพรสทีจ เอกสิทธิ์พิเศษ ท่องเที่ยว เดินทาง พักโรงแรม กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

ขั้นตอนการ สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ง่ายๆดังนี้

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ นั้น ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นช่องทางที่มีความสะดวกสบายอย่างมาก เนื่องจากยุคนี้ ทุกคนต่างก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตกันได้ง่ายๆ และธนาคารยุคใหม่ต่างก็พยายามมุ่งเน้นให้ลูกค้าหันมาสมัครบัตรเครดิตออนไลน์กันมากขึ้น เพราะจะได้ลดภาระของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ลง การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือมักจะได้รับสิทธิประโยชน์ ของแถม ของพรีเมียมแรกเข้ามากกว่าการสมัครผ่านช่องทางอื่นๆ สำหรับขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

  1. สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อันดับแรกนั้นทำการเปรียบเทียบบัตรเครดิตที่คุณสนใจ จากหลายๆ ธนาคารก่อน
  2. เมื่อเลือกบัตรเครดิตที่สนใจได้แล้ว ให้เข้าไปยังเว็บไซต์ของธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นๆ เข้าสู่เมนูสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ซึ่งหน้าดังกล่าวจะมีคำแนะนำก่อนการสมัคร ให้ผู้สมัครอ่านเงื่อนไข ข้อตกลง และคำแนะนำให้เข้าใจ จึงกดเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลในขั้นต่อไป
  3. กรอกข้อมูลที่สำคัญของคุณ ในหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล โดยแนะนำให้กรอกข้อมูลเหล่านั้น ตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด อาทิ ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ ฯลฯ จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ควรทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ว่ามีจุดผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ (เช่น พิมพ์ผิด) จากนั้นกดส่งข้อมูลเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลของเว็บไซต์
  4. เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลแล้ว จะมีการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาโดยเร็ว (โดยมากประมาณ 24 ชั่วโมงของวันทำการ ก็จะมีการติดต่อกลับมาแล้ว) ซึ่งการติดต่อมานี้จะเป็นการขอรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้สมัคร เช่น สอบถามเรื่องของรายได้ อาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายในเรื่องของเอกสาร ที่จะต้องเตรียมและส่งให้กับทางธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
  5. ขั้นตอนที่ 5 นี้ เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายสำหรับการรับเอกสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครจะต้องไปส่งเอกสารเองที่สาขาของธนาคารผู้ออกบัตรที่ใกล้เคียง หรือจะส่งในรูปแบบของไปรษณีย์ก็ได้ แล้วแต่จะนัดหมายกันกับเจ้าหน้าที่ บางธนาคารอาจจะมีการบริการลูกค้าโดยส่งให้ Messenger มารับเอกสารของผู้สมัครถึงบ้านเลยก็มี แต่โดยทั่วไปแล้วผู้สมัครจะต้องทำการส่งเอกสารเอง

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ กดตู้ไหนได้บ้าง ?

★★★★★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ กดตู้ไหนได้บ้าง ? ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เอกสิทธิ์พิเศษ สะสมไมล์กับการบินไทย กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน ทำไมเครดิตบูโรจึงมีผลต่อการสมัครบัตรเครดิต

ในการสมัครใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรแบบไหน ประเภทใด หรือยี่ห้ออะไร ก็มักจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ เหมือนๆ กัน อาทิ การพิจารณาจากรายได้ที่ไม่ควรต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี , การพิจารณาจากอาชีพหรือหน้าที่การงานว่า มีความมั่นคงน่าเชื่อถือมากแค่ไหน และที่สำคัญที่สุดคือ การพิจารณาจากประวัติทางการเงิน ว่าขาวสะอาดหรือไม่ หากประวัติการเงินของคุณไม่ดี (เช่น เป็นหนี้ เบี้ยวชำระหนี้ ฯลฯ) ก็อาจจะทำให้โอกาสในการ สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน พิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตนั้นมีน้อย หรือไม่มีโอกาสเลย

ทั้งนี้ประวัติทางการเงินของทุกคนมักจะมีการบันทึกเอาไว้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยสมาชิกขององค์กรเหล่านี้ ก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิต และการให้สินเชื่อนั่นเอง (มักเรียกองค์กรประเภทนี้ว่า เครดิตบูโร) และประวัติทางการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นประวัติดี หรือประวัติเสีย จะถูกบันทึกไว้ในองค์กรที่ว่านี้ ซึ่งสามารถถูกเรียกดูได้จากเครือข่ายอันเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ดังนั้นมันจึงมีผลโดยตรงกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือการขอใช้บริการบัตรเครดิต ตลอดจนบริการด้านการเงินอื่นๆ

กล่าวคือ เมื่อมีการขอใช้บริการด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ หรือการขอใช้บัตรเครดิต เข้ามายังธนาคารที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบประวัติการเงินของผู้สมัครใช้บริการนั้นๆ ในเครดิตบูโร หากประวัติการเงินดี ก็จะมีโอกาสในการอนุมัติสูง แต่ถ้าหากมีประวัติไม่ดี เช่น มีหนี้ค้างจ่าย หรือมีประวัติหนีหนี้ บอกได้เลยว่าธนาคารจะไม่พิจารณาอนุมัติการใช้บริการให้เลย โดยเฉพาะบริการสินเชื่อ หรือบัตรเครดิต

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการบัตรเครดิต คุณควรเคลียร์ประวัติทางการเงินของคุณในเครดิตบูโรเป็นอันดับแรก ก่อน ซึ่งก็คือการจ่ายหนี้ที่ค้างชำระอยู่ให้หมดนั่นเอง และเมื่อจัดการกับประวัติเสียๆ ด้านการเงินของคุณหมดแล้ว จะต้องรอประมาณ 36 รอบบัญชี (3ปี) ประวัติการเงินในเครดิตบูโรของคุณก็จะกลับมาขาวสะอาดอีกครั้ง (แต่ที่จริงไม่ต้องรอนานขนาดนั้น เมื่อเคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้ว สามารถแจ้งไปยังเครดิตบูโรเพื่อขออัพเดทข้อมูลได้เลย)

กล่าวโดยสรุป ประวัติการเงินในเครดิตบูโรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในการขอใช้บริการด้านการเงินต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็น การขอสินเชื่อ การขอใช้บริการบัตรเครดิต ฯลฯ) จากสถาบันการเงินและธนาคาร จึงเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรมองข้าม และควรทำให้ประวัติการเงินของตนเองขาวสะอาดอยู่เสมอ โดยการหลีกเลี่ยงการมีหนี้ค้างชำระ หรือการเบี้ยวจ่ายหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบใดก็ตาม ทั้งนี้อย่าลืมว่าธนาคารและสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงประวัติการเงินของคุณในเครดิตบูโรได้เสมอครับ

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้เอ็ม วีซ่า ซีเล็คท์ กดตู้ไหนได้บ้าง ?

★★★★★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้เอ็ม วีซ่า ซีเล็คท์ กดตู้ไหนได้บ้าง ? ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้เอ็ม วีซ่า ซีเล็คท์

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้เอ็ม วีซ่า ซีเล็คท์ เอกสิทธิ์พิเศษ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว เดินทาง กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย วิธีเตรียมเอกสารให้อนุมัติง่าย

ในการสมัครบัตรเครดิตนั้น จะต้องมีขั้นตอนมากมาย ทั้งขั้นตอนการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร การพิจารณา ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วอาจจะกินเวลาพอสมควรเลยทีเดียว กว่าจะมีการอนุมัติให้ผ่านและใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม

คุณสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตที่คุณทำการยื่นสมัครไป สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้นเอง โดยการใช้วิธีดังต่อไปนี้

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย เอกสารทุกประเภทนั้น จะต้องทำสำเนาและเซ็นชื่อกำกับด้วยลายเซ็นแบบเดียวกัน เพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารนั้น มีความถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงทุกประการ สำหรับการเซ็นชื่อบนสำเนาเอกสารให้ปลอดภัยนั้น จะมีหลักดังนี้

– ควรทำการเขียนกำกับระบุไปในเอกสารด้วย ว่า “ใช้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต….ของธนาคาร…..เท่านั้น” เพื่อป้องกันการนำเอาเอกสารของคุณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

– เขียนวันที่กำกับเอกสารเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่มีการสำเนาล่าสุด

– หลีกเลี่ยงการใช้ดินสอในการเขียนกำกับลงบนเอกสาร ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่ควรใช้สีดำ เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่แยกระหว่างข้อมูลในเอกสาร กับส่วนที่เขียนกำกับลงไปได้ยากขึ้น

– การเซ็นชื่อให้เซ็นทับลงบนส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญ (แต่ไม่ควรทับจนมองไม่เห็นรายละเอียดของเอกสาร) เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีนำเอาเอกสารของคุณไปใช้

– เซ็นลายเซ็นให้เหมือนกันครบทุกแผ่น

บัตรเครดิต แถมกระเป๋าเดินทาง 2018 Citibank กระเป๋า 20 นิ้ว

★★★★★ ลงทะเบียนบัตรเครดิต แถมกระเป๋าเดินทาง 2018 Citibank กระเป๋า 20 นิ้ว ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ สะสมคะแนนแลกของรางวัล บัตรเครดิต แถมกระเป๋าเดินทาง 2018 Citibank กระเป๋า 20 นิ้ว

สมัครบัตรเครดิต

 

 

สมัครบัตรเครดิตของแถม คุ้มค่าจริงหรือไม่

บัตรเครดิต เป็นบริการการชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสดที่ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยทำให้การใช้จ่ายของคุณ มีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนั้นผู้ใช้บัตรเครดิต ยังมักได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่วนลด Cash Back แต้มสะสม และอื่นๆ อีกมากมาย ตามโปรโมชั่นของบัตรแต่ละประเภท ซึ่งสิทธิพิเศษเหล่านี้นอกจากจะเป็นการจูงใจให้คนหันมาใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการใช้บัตรเครดิต ทำให้เกิดการไหลเวียนของเงิน และรายได้เข้าสู่เครือข่าย ร้านค้า ธนาคาร

ด้วยผลประโยชน์ดังกล่าวนี้เอง ทำให้ธนาคารแต่ละแห่ง พากันแข่งขันจัดโปรโมชั่น ในการดึงดูดใจลูกค้าใหม่ๆ หนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดยอดฮิต คือสมัครบัตรเครดิตแจกของแถม ของพรีเมียมต่างๆ เมื่อสมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิต ของแถมพวกนี้ก็มีตั้งแต่ บัตรโดยสารเครื่องบิน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และของจุกจิกจำพวกร่มพรีเมียม ปากกา กระติกน้ำ ฯลฯ

สมัครบัตรเครดิตของแถม ตรงนี้ถามว่าคุ้มหรือไม่ คงไม่สามารถตอบได้ เพราะความคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ต้องบอกว่าการแจกของแถมนั้น มักจะมีเงื่อนไข กล่าวคือ เมื่อสมัครใช้บัตรเครดิตแล้วจะต้องเปิดใช้จึงจะสามารถได้รับของแถมดังกล่าว ดังนั้นสำหรับหลายๆ คนที่สมัครบัตรเครดิต เพื่อที่จะเอาของแถมโดยไม่คิดจะใช้บัตรเลย ขอบอกว่าเป็นไปได้ยากครับ

อย่างไรก็ตามโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตของแถมนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีการวางแผนใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด โดยเฉพาะผู้ที่มักจะใช้บัตรเครดิต ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ ซึ่งคุณจะได้สะสมแต้มเรื่อยๆ สำหรับการนำเอาไปใช้แลกของแถม ของรางวัล ในขณะเดียวกันก็จะได้ใช้ประโยชน์จากของรางวัลนั้นด้วย ถ้าเป็นการใช้ในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการใช้บัตรเครดิตที่ให้ของแถมได้คุ้มค่าเลยทีเดียว

Citibank กระเป๋า 20 นิ้ว สมัครออนไลน์ ลงทะเบียนรับกระเป๋า เดินทาง

★★★★★ Citibank กระเป๋า 20 นิ้ว สมัครออนไลน์ ลงทะเบียนรับกระเป๋า เดินทาง ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ สะสมคะแนนแลกของรางวัล Citibank กระเป๋า 20 นิ้ว สมัครออนไลน์ ลงทะเบียนรับกระเป๋า เดินทาง

สมัครบัตรเครดิต

 

 

โปรโมชั่นบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีและของแถม

ปัจจุบันนี้บัตรเครดิตแต่ละเจ้า ต่างก็ออกกลยุทธ์มาแข่งกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียว ดังจะเห็นว่าบัตรเครดิตยุคใหม่ๆ นั้น มีโปรโมชั่นบัตรเครดิตติดมามากมายสารพัด บัตรใบหนึ่งอาจจะเป็นบัตรที่ได้ทั้งส่วนลด เงินคืน บัตรสะสมแต้ม หรือบัตรผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% เป็นต้น แต่กลยุทธ์โปรโมชั่นบัตรเครดิตเหล่านี้ จะคุ้มค่าจริงหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บัตรเครดิต ต้องคิดให้ดี ว่าคุ้มค่ากับคุณจริงหรือเปล่า หรือเป็นอย่างที่คุณเข้าใจจริงๆ หรือไม่

โปรโมชั่นบัตรเครดิต กลยุทธ์ทางการตลาดของบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี หรือแรกเข้า เป็นโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่เห็นกันบ่อยๆ สำหรับดึงดูดใจลูกค้าใหม่ ให้มาสมัครบัตรเครดิตใบนั้นๆ สำหรับโปรโมชั่นนี้ มักจะเป็นการบอกว่า “ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือรายปี” แต่เอาเข้าจริงแล้ว บัตรที่ฟรีค่าธรรมเนียมจริงๆ มีน้อย เพราะส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขแฝงว่า จะให้ฟรีก็ต่อเมื่อใช้บัตรเครดิตเท่านั้นเท่านี้ยอด หากเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ก็จะฟรีเฉพาะบัตรหลัก บัตรเสริมก็คิดเงินอยู่ดี ดังนั้นควรอ่านเงื่อนไขของโปรโมชั่นให้ละเอียดครับ

โปรโมชั่นบัตรเครดิต ของแถม เมื่อสมัครบัตรเครดิต สำหรับโปรโมชั่นนี้หลายๆ คนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อสมัครบัตรเครดิตแล้วจะแถมให้เลยโดยไม่มีเงื่อนไข ความเข้าใจนี้ผิดนะครับ เพราะเงื่อนไขของการได้ของแถม (ที่ผู้ใช้บัตรจะต้องทำความเข้าใจ) นั่นคือการต้องเปิดใช้บัตรด้วย (ส่วนจะกำหนดวงเงินหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร) ดังนั้นสำหรับท่านที่สมัครบัตรเอาของแถม โดยตั้งใจจะไม่ใช้บัตรเลย อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะ

บัตร Citibank ผ่อน iphone 2561 Citibank ผ่อน 0% 6 เดือน

★★★★★ บัตร Citibank ผ่อน iphone 2561 Citibank ผ่อน 0% 6 เดือน ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้เอ็ม วีซ่า รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้เอ็ม วีซ่า รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ ช้อปปิ้งห้างฯ ชั้นนำ บัตร Citibank ผ่อน iphone 2561 Citibank ผ่อน 0% 6 เดือน

สมัครบัตรเครดิต

 

 

บัตรเครดิตผ่อนสินค้า บัตรผ่อนสินค้าคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร

อย่างที่รู้กันว่า บัตรเครดิตนั้นเป็นบริการที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถสมัครใช้บริการได้ เพราะมีการตั้งเงื่อนไข และเกณฑ์การสมัครใช้งานไว้ระดับหนึ่ง จนทำให้คนกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบ ไม่สามารถใช้บริการบัตรเครดิตได้ จึงได้มีบริการบัตรอีเล็กทรอนิกส์ สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่คล้ายกับบัตรเครดิต ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ “บัตรผ่อนสินค้า” นี่เองครับ

โดยบัตรผ่อนสินค้านั้น มีหลักการของมันอยู่ง่ายๆ คือการช่วยซื้อสินค้าหรือบริการโดยการออกเงินให้ก่อน (จากคู่ค้าหรือพันธมิตร ที่มีการตกลงร่วมมือกันไว้ก่อนแล้ว) จากนั้นผู้ถือบัตร จึงจะทำการใช้คืนเงินจำนวนที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายหลัง อาจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายทีละงวดไปก็ได้ ซึ่งบัตรจะมีการคิดดอกเบี้ยร่วมด้วย คล้ายๆ กับการใช้บัตรเครดิตเหมือนกันตรงที่ต้องจ่ายคืนภายหลัง แต่สำหรับบัตรผ่อนสินค้านั้น จะไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้ เพียงแค่สามารถใช้ซื้อสินค้าได้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บัตรผ่อนสินค้า มักจะมีข้อเสีย อยู่ตรงที่ว่า การใช้บริการจะไม่เหมือนกับบัตรเครดิตเสียทีเดียว กล่าวคือผู้ใช้จะไม่สามารถกดเงินสดออกมาจากบัตรได้ นอกจากนั้นก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษในการผ่อนสินค้าไม่เท่ากับบัตรเครดิตด้วย ข้อเสียที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของบัตรผ่อนสินค้า คือมักจะมีดอกเบี้ยสูงกว่าบัตรเครดิตนั่นเอง จึงทำให้ถ้าเทียบกันแล้วสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สมัครบัตรเครดิต จึงมักเลือกใช้งานบัตรเครดิตมากกว่าบัตรผ่อนสินค้า แต่อย่างไรก็ตามบัตรผ่อนสินค้ายังได้รับความนิยมสูง จากกลุ่มผู้ใช้ที่มีรายได้น้อยอยู่ดี

สรุปแล้ว บัตรผ่อนสินค้า เป็นบริการบัตรอีเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ที่ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานใหม่ๆ หรือผู้มีคุณสมบัติไม่พอสำหรับการสมัครบัตรเครดิต แต่อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรประเภทนี้จะต้องมีการวางแผนการใช้งาน เท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะมาพร้อมกับการใช้จ่ายที่เกินควรด้วยครับ

สมัครบัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ดีไหม ? ทำบัตร Citibank บัตรไหนดี อนุมัติง่ายๆ

★★★★★ สมัครบัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ดีไหม ? ทำบัตร Citibank บัตรไหนดี อนุมัติง่ายๆ ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รีวอร์ด สนุกจนลืมตัวกับอภิสิทธิ์พิเศษ สะสมคะแนนแลกของรางวัล

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

 

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม สนุกจนลืมตัวกับอภิสิทธิ์พิเศษ บัตรเครดิตคืนเงินที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

 

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ สนุกจนลืมตัวกับอภิสิทธิ์พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

 

 

บัตรเครดิตธนาคารไหนดี เลือกจากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

บัตรเครดิตธนาคารไหนดี หนึ่งในคำถามยอดฮิต จากผู้ที่คิดจะสมัครบัตรเครดิต ก็คงจะหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า “จะสมัครบัตรเครดิตของธนาคารไหนดี” ซึ่งขอบเขตของคำตอบกว้างมาก เนื่องจากมีเกณฑ์ต่างๆ มากมายในการจัดอันดับ สำหรับบทความนี้จะมีการจัดเรียงอันดับบัตรเครดิตน่าใช้ โดยเรียงจากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยครับ

บัตรเครดิตธนาคารไหนดี เลือกจากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

บัตรเครดิตธนาคารไหนดี อันดับ 3 ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน สำหรับธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิต และให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนาย 45 วันนั้น ได้แก่ธนาคารกรุงไทย (KTC) , ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) , ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank), และธนาคาร Citibank ครับ ซึ่งระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน ถือได้ว่าเป็นระยะเวลามาตรฐาน ไม่มากไม่น้อยเกินไป นอกจากนั้นกลุ่มนี้ ยังเป็นกลุ่ม ที่มีบัตรเครดิตให้บริการค่อนข้างมากมายหลายประเภทอีกด้วย

บัตรเครดิตธนาคารไหนดี อันดับ 2 ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิต และให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยขยายมาจากระยะเวลามาตรฐาน 45 วันเป็น 50 วันได้แก่ เทสโก้โลตัส , เซ็นทรัล การ์ด , ธนาคารกรุงศรี (KrungSri) , ธนาคารทหารไทย (TMB) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว บัตรเครดิตในกลุ่มนี้มักจะเป็นบัตรที่เน้นการใช้งานทั่วไปมากที่สุด

บัตรเครดิตธนาคารไหนดี อันดับ 1 ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 51 วัน สำหรับธนาคารที่ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนาน 51 วันนั้น มีธนาคารเดียว คือไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่นานกว่าอันดับ 5 แค่วันเดียว แต่ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์อยู่พอสมควรทีเดียว สำหรับผู้ใช้บริการบัตรเครดิต ที่ต้องการวันปลอดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์