สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด กดตู้ไหนได้บ้าง ?

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด กดตู้ไหนได้บ้าง ?
★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ ช้อปปิ้งที่แม็คโคร กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ
สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน เอกสารสมัครบัตรเครดิต อาชีพอิสระ มีเอกสารอะไรบ้าง


★★★★★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด กดตู้ไหนได้บ้าง ? ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด เอกสิทธิ์พิเศษ ช้อปปิ้งที่แม็คโคร กดตู้ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

เอกสารสมัครบัตรเครดิต อาชีพอิสระ มีเอกสารอะไรบ้าง

อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ นั้นสามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีรายได้ประจำ บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้มีอาชีพอิสระ นั่นคือบัตรเครดิตแบบที่ใช้เงินฝากในการค้ำประกันนั่นเอง ทั้งนี้เพราะว่าบัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันนั้นสมัครได้ง่ายมีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเหมือนบัตรเครดิตธรรมดา แต่จะต้องใช้เงินฝากในการค้ำประกันวงเงิน (สถาบันการเงิน และธนาคารมักจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 50,000 บาท) การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญ
– เอกสารยืนยันรายได้ หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
– สำเนาบัญชีเงินฝากของกิจการ (ที่ใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินจากลูกค้า) แบบกระแสรายวัน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ ซึ่งบัตรเครดิตที่ทำนั้นจะเป็นบัตรที่ต้องใช้เงินฝากค้ำประกันวงเงิน เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ธนาคารจะเรียกดูหรือไม่ และที่สำคัญที่สุด การใช้เอกสารต่างๆ ให้ปลอดภัย ควรลงลายมือชื่อกำกับ สำเนาถูกต้อง จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี นำเอาเอกสารของคุณไปใช้สร้างความเสียหายได้

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์